fbpx

Dbamy o Twoją prywatność. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

Administrator danych
Marek Wójcik prowadzący działalność pod nazwą Marek Wójcik Wójcik Fotografia, ul. Kasztanowa 2, 21-003 Jakubowice Konińskie , NIP 7123043476, zwany dalej Administratorem.
Możesz skontaktować się z nami pisząc na e-mail: kontakt@wojcikfotografia.pl
W jakim celu zbieram Twoje dane?
Twoje dane przetwarzane są w celu i przez czas niezbędny do: komunikacji z Tobą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Ciebie przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp; Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego; podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy (np.prowadzenia korespondencji w związku z pytaniem o ofertę), a następnie przez czas i w celu realizacji umowy, aw przypadku podania danych dodatkowych – w oparciu o Twoją zgodę, do czasu jej cofnięcia lub ustania celu biznesowego. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawiania i przechowywanie faktur) Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 lat, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu, dochodzenia i obrony przed roszczeniami Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń. w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, Twoje dane będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (Facebook, Instagram), komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną w sposób wskazany w punkcie 1. Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
Komu przekazuję Twoje dane?Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych klientów/użytkowników swoich serwisów. Ewentualne przekazanie danych może nastąpić tylko wtedy gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania, dla którego przekazałeś nam dane. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych osobom współpracującym z Administratorem przy realizacji zleceń, obsłudze hostingowej i innym firmom wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora. Twoje dane mogą być także przekazane podmiotom spoza EOG, które przystąpiły do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Schield (np. Facebook Inc.), co daje gwarancję przestrzegania przez te podmioty ochrony danych osobowych;
Jakie prawa Ci przysługują?W związku z RODO, przysługuje ci prawo: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych, Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.
Czy podanie danych jest konieczne?
W przypadku Klientów/potencjalnych Klientów podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe zawarcie umowy lub prowadzenie korespondencji.
Przepisy prawa obowiązujące w zakresie Polityki prywatnościW sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO
Polityka plików cookiesZapewniona jest możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
error: Zdjęcia i treści są chronione. :)